Dbn 031 312 1030 or Jhb 011 791 6654 scottd@acsa-mag.co.za